Seleccionar página

Aviso Legal

JAVIER COTÓN GONZÁLEZ, como titular deste sitio web, pon ao dispor dos usuarios, destinatarios do servizo e dos órganos competentes o presente documento de forma permanente, fácil, directa e gratuíta, en cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información (LSSI).

  • Titular da páxina web: JAVIER COTÓN GONZÁLEZ
  • N.I. F.: 35480121E
  • Domicilio para efectos de notificacións: Lugar MEIRA, Nº 45A. CP: 36675. CUNTIS (PONTEVEDRA) GALICIA
  • Teléfono: 623.138.223
  • Correo electrónico para efectos de notificacións: info@samborca.gal

 

JAVIER COTÓN GONZÁLEZ, como titular de este sitio web, pone a disposición de los usuarios, destinatarios del servicio y de los órganos competentes el presente documento de forma permanente, fácil, directa y gratuita, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

  • Titular de la página web: JAVIER COTÓN GONZÁLEZ
  • N.I.F.: 35480121E
  • Domicilio a efectos de notificaciones: LUGAR MEIRA, nº 45ª. CP: 36675. CUNTIS (PONTEVEDRA) GALICIA
  • Teléfono: 623.138.223
  •  Correo electrónico a efectos de notificaciones: info@samborca.gal