Seleccionar página

Política de Privacidade e Política de Cookies

A seguir, indicámoslle a información relativa á protección dos datos de usuarios que se solicitan e xestionan a través desta páxina web:

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ.

Os usuarios, mediante a aceptación da Política de Privacidade, consenten expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do responsable do tratamento para informar acerca dos produtos e servizos de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ.

A lexitimación do tratamento dos datos obtidos a través desta páxina web realízase con base legal no consentimento do usuario, para o que se habilitaron os correspondentes formularios, consentimento que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa (Por exemplo, mediante a aceptación da casa correspondente á política de privacidade cando se introducen os datos do usuario no formulario de contacto).

Os datos persoais proporcionados polos usuarios a través desta páxina web conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron solicitados, tendo en conta tamén os períodos establecidos na normativa de aplicación.

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, agás obriga legal, tampouco se realizarán transferencias internacionais de datos.

Os maiores de 16 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web.

Para o tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitarase o consentimento dos seus pais ou titores legais.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos persoais, oposición e limitación ao tratamento dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ou na dirección de correo electrónico info@samborca.gal.

Esta páxina web pode conter ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á da o acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir se aceptar as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.